ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE WELLA TRENDS MOVEMENT

Tato úplná pravidla upravují podmínky spotřebitelské soutěže značky Wella Professionals o produkty Wella Professionals v dárkovém balení (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje podmínky dané soutěže.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků ze strany pořadatele.

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Sirowa Czech s.r.o. se sídlem Lomnického 1705/5, Praha, 140 00 CZ, IČO 05135931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 258808 (dále jen „pořadatel“).

I. Termín soutěže

Soutěž trvá od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021. Soutěž je rozdělena do 4 měsíců, konkrétně do 17 soutěžních kol.

 • Únor – 1. 2. – 7. 2. 2021
 • Únor – 8. 2. – 14. 2. 2021
 • Únor – 15. 2. – 21. 2. 2021
 • Únor – 22. 2. – 28. 2. 2021
 • Březen - 1. 3. – 7. 3. 2021
 • Březen – 8. 3. – 14. 3. 2021
 • Březen – 15. 3. – 21. 3. 2021
 • Březen – 22. 3. – 28. 3. 2021
 • Březen / duben – 29. 3. – 4. 4. 2021
 • Duben – 5. 4. – 11. 4. 2021
 • Duben – 12. 4. – 18. 4. 2021
 • Duben – 19. 4. – 25. 4. 2021
 • Duben / květen – 26. 4. – 2. 5. 2021
 • Květen – 3. 5. – 9. 5. 2021
 • Květen – 10. 5. – 16. 5. 2021
 • Květen – 17. 5. – 23. 5. 2021
 • Květen – 24. 5. – 31. 5. 2021

II. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na oficiálním Instagramu @wellaczsk.


Soutěžící

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 15 let, která splňuje podmínky soutěže. Soutěžící musí mít doručovací adresu v České republice nebo na Slovensku.

Soutěžící musí mít nastaven svůj instagramový profil jako veřejný.

Soutěžící se do soutěže může zapojit opakovaně.


Mechanika

Soutěžící musí na svém instagramovém profilu zveřejnit jednu fotku nebo carousel s více fotkami.

Fotka musí obsahovat vlasy s vybraným odstínem dle trendů daného měsíce. Carousel s více fotkami musí taktéž obsahovat vlasy s vybraným odstínem dle trendů daného měsíce. Příspěvek musí být značen hashtagy #EEWellatrends, #CZSKWellatrends a hashtagem odstínu daného měsíce a musí být označen účty @wellahair a @wellaczsk.

Odstíny měsíce budou pravidelně zveřejněny na stránce: https://wellawecreate.cz/#trendy


Výběr výherců

Výherci budou vybráni po ukončení každého soutěžního kola do dalšího pracovního dne.

Výherce bude vybírat ambasador ze země, která má na starost daný týden.

Výherci budou o své výhře informováni prostřednictvím Instastories a direct zprávy odeslané z instagramového účtu @wellaczsk.


Výhra

Celkový předpokládaný počet výher v soutěži je 17 ks dárkových sad obsahující 3 ks produktů Wella Professionals.

V každém soutěžním měsíci se hraje o čtyři dárkové sady obsahující 3 ks produktů Wella Professionals.

1 výherní dárková sada obsahuje 3 vybrané produkty Wella Professionals.

Výhry budou výhercům předány pořadatelem doručením na běžnou doručovací adresu v České republice nebo na Slovensku, kterou výherci za tímto účelem sdělí.

Pokud výherce nesdělí pořadateli svou doručovací adresu do 30 dnů od kontaktování, výhra propadá.


Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

III. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na níže uvedených internetových stránkách


Dárkové sady, které nebudou soutěžícím u partnerů soutěže vydané, propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.


Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.


Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.


V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách, pod odkazem ze stránek https://wellawecreate.cz/podminky/

Myšlenka

V současné době, kdy je skrze aktuální situaci nedostatek osobních setkání kadeřníků, je velmi důležité spojit komunitu vlasových stylistů napříč celou Evropou. Projekt 140 ChangeMakers sklidil velký úspěch, přinesl spoustu inspirace od nejlepších kadeřníků po celém světě a spoustu zajímavého a kvalitního obsahu na sociálních sítích.

Wella Trends Movement je dalším krokem k propojení kadeřnické komunity Wella a naší #Wellafamily. Během 17 týdnů se vystřídá celkem 17 ambasadorů, kteří v průběhu celé aktivity pomohou rozvíjet #EEWellatrends, představí trendy na daný měsíc, a nakonec vyhlásí vítěze z celé EE. Kromě toho se v rámci iniciativy vystřídá několik desítek vlasových trendů.

Image
Image
Image
Image